Archeologické 3D virtuální muzeum
jazykové mutace CS EN

Mobilní aplikace

Průvodce po neolitické krajině v Bylanech

Aplikace obsahuje celkem 9 zastávek rozmístěných po širším okolí Bylan tak, aby byly zachyceny hlavní objekty a části osídlení tehdejší neolitické krajiny. Návštěvník má možnost se prostřednictvím aplikace samostatně orientovat, kdy je mu k dispozici mapa s vyznačením jednotlivých zastávek včetně jeho aktuální polohy a získávat o jednotlivých point of interest základní textové a obrazové informace.

Všechny zobrazované 3D rekonstrukce byly zrekonstruovány dle dokumentace a výsledků archeologického výzkumu, který zde probíhal po dobu takřka půl století od 50. let 20. století. Zájmová část krajiny pak byla vymodelována na podkladě dat laserového skenování a dané objekty byly georeferencovány a zasazeny tak do ní přesně v místech, de původně tyto konstrukce stály. Návštěvník tak má příležitost skrze display svého přístroje spatřit různé fáze vývoje neolitického sídliště v Bylanech, nedaleký rondel, pohřebiště v Miskovicích nebo podobu tehdejší kulturní krajiny.

Aplikaci je možné si stáhnout zde.

 

3D neolitická nádoba

Využití chytrých telefonů nyní zprostředkovává novou dimenzi prezentace kulturně-historického dědictví a umožňuje takřka přímého „dotýkání se minulosti“.

Tato aplikace na bázi rozšířené reality umožňuje na definovaném podkladě materializovat 3D model nádoby kultury s vypíchanou keramikou nalezenou v Bylanech u Kutné Hory.

K zobrazení 3D modelů je potřeba namířit Váš chytrý telefon nebo tablet tak, aby kamera snímala celou plochu podkladového markeru (otevřít zde).

Aplikace ke stažení zde.

 

Virtuální prohlídka neolitického sídliště ve Vinoři

Během roku 2014 provedl Archeologický Ústav AV ČR, Praha, v.v.i. záchranný výzkum v Praze – Vinoři, kde se podařilo odkrýt pozůstatky části přes 7.000 let staré osady lidu kultury s lineární keramikou. Na základě plánů a výsledků archeologického výzkumu byla zhotovena 3D rekonstrukce této neolitické vesnice, kterou si lze v aplikaci prohlédnout ve virtuální realitě.

Aplikaci je možné stáhnout zde.

 

Virtuální tour po neolitickém sídlišti v Bylanech

Tato aplikace umožňuje na bázi herních enginů virtuální prohlídku části neolitického osídlení zrekonstruovaného na základě archeologických výzkumů v Bylanech u Kutné Hory.

Základní mód aplikace umožňuje tahem či poklepáním se procházet po vesnici, v dalším se může uživatel pohybem přístroje rozhlédnout kolem sebe, tak jakoby stál přímo na místě a další funkce umožňuje prohlédnout 3D model z ptačí perspektivy.

Aplikaci je možné stáhnout zde.

 

 

3D Çatal Höyük

Využití chytrých telefonů nyní zprostředkovává novou dimenzi prezentace kulturně-historického dědictví a umožňuje takřka přímého „dotýkání se minulosti“. V této aplikaci je možné prohlédnout si ve virtuálním prostředí neolitické sídliště Çatal Höyük v centrálním Turecku. Rekonstrukce je imaginativní a byla vytvořena na základě dlouhodobého archeologického výzkumu této významné lokality.

K zobrazení 3D modelů je potřeba namířit Váš chytrý telefon nebo tablet tak, aby kamera snímala celou plochu podkladového markeru (otevřít zde).

Aplikaci si můžete stáhnout zde.

 

3D NEOLITICKÝ HROB

Využití chytrých telefonů nyní zprostředkovává novou dimenzi prezentace kulturně-historického dědictví a umožňuje takřka přímého „dotýkání se minulosti“. V této aplikaci je možné prohlédnout si ve virtuálním prostředí 3D model, který zachycuje pohřeb nalezený při záchranném archeologickém výzkumu obchvatu Kolína (plocha I, hrob 5160, kultura s vypíchanou keramikou).

K zobrazení 3D modelů je potřeba namířit Váš chytrý telefon nebo tablet tak, aby kamera snímala celou plochu podkladového markeru (otevřít zde).

Aplikace ke stažení zde.

 

3D NEOLITICKÝ RONDEL

Využití chytrých telefonů nyní zprostředkovává novou dimenzi prezentace kulturně-historického dědictví a umožňuje takřka přímého „dotýkání se minulosti“. V této aplikaci je možné prohlédnout si ve virtuálním prostředí neolitický kruhový areál tzv. rondel. Model je vytvořen přímo na podkladě archeologického výzkumu této monumentální stavby prozkoumané u Kolína.

K zobrazení 3D modelů je potřeba namířit Váš chytrý telefon nebo tablet tak, aby kamera snímala celou plochu podkladového markeru (otevřít zde).

Aplikace ke stažení zde.

3D pohřby z doby bronzové ze Zálezlic

Tato aplikace zobrazuje na principu rozšířené reality fotogrammetrické 3D modely pohřbů ze sídliště knovízské kultury (mladší doba bronzová), které byly v roce 2013 odkryty při záchranném výzkumu Archeologického Ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. v Zálezlicích u Mělníka.

K zobrazení 3D modelů si nejdříve stáhněte a vytiskněte podkladové markery (otevřít lze zde: 1, 2, 3, 4, 5) a poté namiřte svůj přístroj tak, aby kamera snímala celou plochu markeru.

Aplikace je ke stažení zde.

 

 

 

Anotace

Pavlů, I. 2010: Činnosti na neolitickém sídlišti Bylany. Activities on a Neolithic Site of Bylany. Praha: Archeologický ústav AV ČR.

Childe, V. G. 1957: The dawn of European civilisation. London: Routledge and Kegan (1925: The dawn of European civilisation. London: Kegan Paul).

Campana, S. – Remondino, F. 2008: Fast and Detailed Digital Documentation of Archaeological Excavations and Heritage Artifacts. In: A. Posluschny – K. Lambers – I. Herzog eds., Layers of Perception. Proceedings of the 35th International Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA), Berlin, Germany, April 2–6, 2007, Bonn: Dr. Rudolf Habelt GmbH, 36–42.

 

Anderson, E. F. – McLoughlin, L. – Liarokapis, F. – Peters, Ch. – Petridis, P. – de Freitas, S. 2009: Serious Games in Cultural Heritage. The 10th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage VAST – State of the Art Report, Aire-la-Ville, 29–48.

Květina, P. – Končelová, M. 2013a: From punch cards to virtual space. Changing the concept of archaeological
heritage management in the digital age. In: P. F. Biehl – Ch. Prescott eds., Heritage in the
Context of Globalization. Europe and the Americas, New York: Springer, 95–102.

Autor. Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok. Počet stran. Edice, číslo edice. ISBN.